Tillbaka till hemsidan
Ur en sotares vardag

Mikaels mission – att säkra brandskyddet

Mikael Broman arbetar som brandskyddskontrollant hos Sot & Ventilationstjänst i Västerås. Likaväl som bilbesiktningen är också det här en myndighetsutövning. 
”Men lagen till trots, det är förstås inte pekpinnen som är målet”, säger Mikael Broman. I dagens kontroller får kunderna en värdefull återkoppling.
Brandskyddskontrollen ger en nyttig och ofta lönsam inblick i anläggningens funktion och status.

LÄS MER
Ur en sotares vardag

Joakims uppdrag: en sundare inomhusmiljö

Det kan tyckas vara självklart att få andas frisk luft. Och vi i den här delen av världen, det klara och förhållandevis rena Norden, borde väl inte ha några problem med den frågan? Luften är ju gratis och den finns i mängder. Men är det verkligen så?
Möt Joakim Lodén, ventilationstekniker hos Sot & Ventilationstjänst i Västerås.

LÄS MER
Ur en sotares vardag

Tommis fokus – trygghet in i minsta decimal

Tommi Muhonen är besiktningsman hos Sot & Ventilationstjänst i Västerås. Där arbetar han enligt en väl dokumenterad och beprövad metod – SSR GODKÄND BESIKTNING®. Det är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler, framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

LÄS MER