Tillbaka till hemsidan
Ur en sotares vardag

Tommis fokus – trygghet in i minsta decimal

Tommi Muhonen är besiktningsman hos Sot & Ventilationstjänst i Västerås. Där arbetar han enligt en väl dokumenterad och beprövad metod – SSR GODKÄND BESIKTNING®. Det är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler, framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

Eldstadsbesiktningar har länge utgått ifrån att mer eller mindre okulärt fastställa brandsäkerheten runt eldstaden och rökkanalen. Men med konceptet SSR Godkänd Besiktning tillförs ännu mer kundnytta. Inte bara besiktningsmannens erfarenhet bidrar med säkra och ofta lönsamma tips – här tillämpas också en helt ny utrustning som ger noga framräknade resultat. Avancerade mätinstrument och databaser ger exakta svar kring temperaturer och eventuella påfrestningar som de innebär. Och numera handlar det inte bara om säkerhet. Med SSR Godkänd besiktning får kunden också ett kvitto på hur effektiv och miljövänlig eldstaden är.

Krav på auktorisation
SSR Godkänd Besiktning finns i fyra olika utföranden, vart och ett utifrån anläggning och förutsättning. Besiktningspaketen har tagits fram av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, en bransch- och arbetsgivarorganisation som organiserar 98 procent av branschen. Fem av sex medlemsföretag är behöriga att arbeta enligt SSR GODKÄND BESIKTNING®. För att kunna arbeta med konceptet förutsätts mångårig branscherfarenhet, behörighet för lagstadgad brandskyddskontroll och därtill kompletterande utbildning och auktorisation.
– Visst har vi sotare en lång erfarenhet och genuina kunskaper, men med mätmetoderna kan vi verkligen säkra upp svaren ytterligare, förklarar Tommi Muhonen. Inte minst kan vi göra det överskådligt för kunden. Bakom varje decimal finns bra förklaringar. Att låta besiktiga sin eldstad eller skorsten är ingenting som regleras i lag, men kan vara nog så betydande för den enskilde. 
– I synnerhet om man köper nytt hus med eldstad, då kan det vara värt att veta att den fungerar – och hur den fungerar!

?
VILL DU VETA MER?

Läs om de fyra besiktningspaketen enligt SSR Godkänd här.