Besiktning

Av skorsten, eldstäder och imkanaler.

Besiktning

Vi utför bland annat besiktning av skorstenar, eldstäder och imkanaler. Det finns olika tillfällen där en besiktning krävs men i det stora hela handlar det om att försäkra sig om att allt fungerar på ett säkert sätt. Det är för din trygghet och säkerhet som vi genomför besiktningar.

Olika typer av besiktningar

Överlåtelse
När du ska köpa en bostad som har en eldstad rekommenderar vi att en besiktning av eldstaden görs. Det eftersom denna besiktning inte ingår i en överlåtelsebesiktning och ni uppfyller undersökningsplikten. Utöver att kontrollera vilket skick den befintliga eldstaden och skorstenen är i ser vi även hur den föregående ägaren har använt eldstaden och vilka underhållsarbeten som utförts. Ni får ett protokoll med all information samlad vilket ger dig ett bra underlag när du ska diskutera priset.

Nyinstallation
Vid en nyinstallation av eldstad i en fastighet som tidigare saknat eldstad, eller på annan plats än det tidigare stått en eldstad, krävs en besiktning för att du ska få klarbesked av kommunen för att få börja använda eldstaden. Även en anmälan till Byggnadsnämnden krävs. Kontakta Byggnadsnämnden för att ta del av information om vilka regler och bestämmelser som gäller. Om du tidigare har haft en eldstad som du har bytt ut krävs det, beroende på skorstenens skick, minst en installationsbesiktning av eldstaden innan ni får börja använda den.

Förberedelser och mer information

Vill du veta mer om installationer av eldstäder och rökkanaler bland annat, kan du gå in på Boverkets hemsida, www.boverket.se. När du har bokat in en besiktning kan du underlätta vårt arbete genom att förbereda lite viktiga saker innan vi är på plats. Bland annat är det viktigt att du har typgodkännandebevis, monteringsanvisningar och eventuella besiktningsprotokoll från tidigare besiktningar tillgängliga. Utöver det behöver vi färdigmonterade takskyddsanordningar, glidskydd, markstege, åtkomst till rökkanalen och gott om plats för att utföra vårt arbete.

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök

Vill du ha våra brev via Kivra?

X