Tips och råd

Eldstadsbesiktning

Med våra besiktningar får du en utökad kontroll av din imkanal, eldstad och skorsten – där vi med hjälp av mätinstrument och videoteknik går igenom din anläggnings funktion och status.

Installationsbesiktning

När du har installerat en ny eldstad eller skorsten – eller gjort förändringar i den befintliga – skall anläggningen kontrolleras och provas innan den får tas i bruk. Vid besiktningen bedöms även brand- och taksäkerhet och rökkanalens täthet kontrolleras genom provtryckning.

En kopia på besiktningsprotokollet ska skickas till kommunens byggenhet för beslut om godkännande av installationen. När kommunen godkänt installationen utfärdas ett slutbevis till dig – eldstaden är då redo att användas.

Statusbesiktning

Har du en befintlig eldstad i fastigheten som stått obrukad en längre tid behöver en statusbesiktning av eldstaden göras för att se om den uppfyller de krav på täthet och säkerhet som ställs. Detta är ett krav innan objektet kan tas i bruk igen. Bedöms eldstaden vara godkänd kan du därefter börja elda. Vid besiktningstillfället kontrolleras även att takskyddsanordningar finns monterade och uppfyller de krav som finns.

Överlåtelsebesiktning

Vid en försäljning av en fastighet kan det vara bra för köparen att kontrollera eldstadens och skorstenens tekniska status. Vid en överlåtelsebesiktning besiktar vi hela anläggningen, tar fram en riskanalys och redogör för vilka underhållsåtgärder som behövs göras. En överlåtelsebesiktning är också ett bra sätt för köparen att uppfylla sin undersökningsplikt.

Sprängbesiktning

I samband med spräng- eller markarbeten skapas vibrationer och det finns en risk för att byggnader i arbetets närhet skadas. Fastigheter som har en murstock med anslutna eldstäder bör då kontrolleras genom en sprängbesiktning. Detta för att avgöra om några förändringar har skett på eldstäder och skorstenar, till följd av vibrationerna. Vid sprängbesiktningen kontrolleras och dokumentas murstocken och anslutna eldstäder både före och efter spräng- eller markarbetet. Detta ger en tydlig bild av eventuella sprickbildningar eller andra skador.

Imkanalsbesiktning

Det krävs alltid bygglov vid installation av ny ventilationsanläggning, detta enligt Plan- och bygglagen. I samband med att du bygger nytt hus ska alltså imkanalen besiktas. Detta gäller även för restauranger och storkök som har nyinstallerad eller ombyggd imkanal.

Då vi är sakkunniga inom såväl ventilation som brandskydd erbjuder vi en besiktning som uppfyller alla myndighetskrav beträffande imkanalsbesiktning. Protokollet du får efter arbetet ska skickas in till Byggnadsnämnden för att imkanalen ska bli godkänd att använda.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar 07.00-16.00 på telefon 021-13 02 83. Välkommen att höra av dig!    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.