Vi på Sot och Ventilationstjänst är din sotare i Västerås, Arboga och Köping.

Din sotare i Västerås, Köping och Arboga

Våra tjänster innefattar bland annat sotning av skorstenar, eldstäder, värmepannor, rökkanaler och oljepannor. Vi besiktar även skorstenar och eldstäder, sköter brandskyddskontroller, rengör ventilationssystem och utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i fastigheter. Dessutom har vi kompetens och möjlighet att utföra läckagemätningar – där vi mäter lufttätheten i hus – vilket är en tjänst som inte går att hitta hos de flesta andra sotare. 

Du hittar utförlig information om alla våra tjänster här på vår hemsida. Här informerar vi också om vad du behöver göra för förberedelser innan vi kommer på besök. Läs gärna Om oss där du får veta mer om oss som arbetar på Sot- och Ventilationstjänst samt vilka krav och utbildningar vi genomgått för att bli sotare.

Har du frågor eller funderingar hittar du ytterligare information under Vanliga frågor eller Tips och råd. Hittar du inte det du söker är du så klart alltid välkommen att kontakta oss antingen via mejl eller telefon.

Räddningstjänsten Mälardalen
Den som utför sotning eller brandskyddskontroll på uppdrag av RTMD är myndighetsperson och har rätt att förelägga om åtgärder eller förbjuda användning om det finns allvarliga brister på anläggningarna. Uppdraget ger också rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Läs mer på rtmd.se

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök

Vi erbjuder våra tjänster till:

Styrelser i bostadsrättsföreningar

Är det dags för OVK eller ventilationsrengöring i er fastighet? Kontakta oss och låt oss lösa resten!

Bostadsrätts- och villaägare

Oavsett om du bor i bostadsrätt eller villa så behöver du en frisk inomhusluft och säkra eldstäder. Låt oss hjälpa dig med att skapa ett hälsosamt och tryggt hem!

Förvaltare och fastighetsägare

Kontakta oss för serviceavtal och mer information.

Vill du ha våra brev via Kivra?

X