Sotning

Sotning av din skorsten, eldstad eller värmepanna.

Sotning

Genom att utföra en noggrann och grundlig sotning av din skorsten, eldstad eller värmepanna med jämna mellanrum får du en effektivare energiförbrukning och ett brandsäkert hem. Det har även en positiv inverkan på vår miljö och vår egen hälsa. När det gäller sotning är det egentligen inte mycket du behöver göra, förutom att se till att vi får tillträde till eldstaden och en säker uppgång till taket. Du behöver inte oroa dig för att du missar att boka in en sotning, eftersom vi skickar ut ett meddelande till dig när det är dags igen.

Minska brandrisken

En av de absolut viktigaste anledningarna till att sota noggrant och regelbundet är att det minskar risken för brand. När vi rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler bland annat minskas risken för en så kallad soteld. Utöver den lagstadgade sotningen kan ni även beställa undersökning av temperatur och drag i eldstaden, eller rensning av smuts och eventuella fågelbon eller andra hinder som kan uppkomma i skorstenen. Med regelbunden sotning upptäcker vi snabbt om något är fel och kan då åtgärda detta snarast. Genom att hålla diverse värmekällor och rökkanaler rena minskas alla miljöfarliga utsläpp. Det är till fördel för dig som slipper andas in gifter och även för naturen runt omkring.

Förberedelser och avgifter

Avgiften för sotningen bestäms av Räddningsnämnden varje år. Kostnaden utgörs av en grundavgift som kan variera lite mellan olika sotningsdistrikt och sedan tillkommer fasta avgifter för olika sotningsobjekt. Genom att sota ett område åt gången hålls kostnaderna nere. Vi på Sot- och Ventilationstjänst utför sotning i Västerås, Arboga och Köping.

Egensotning

Om du hellre vill utföra sotningen själv krävs det att du möter de krav som ställs av kommunen enligt lag. Men sotningen får först utföra efter att tillstånd om egensotning erhållits. Denna information måste även komma in till oss så det kan föras in i våra register. Den lagstadgade brandskyddskontrollen behöver vi fortfarande utföra.

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök