Tips och råd

Värt att veta om sotning

Ett bra skydd mot brand är viktigt för alla fastighetsägare. Till hjälp finns skorstensfejaren som har till uppgift att ta bort brandfarliga beläggningar och kontrollera att eldstäder, rökkanaler och imkanaler är säkra.

För din säkerhets skull

Sotning regleras enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser i de fastigheter som finns i kommunen. Kommunen väljer sedan om de ska sköta arbetet själva eller om det ska läggas ut på entreprenad. I Västerås, Köping, Arboga och Kungsör har kommunerna valt att upphandla tjänsten av Sot & Ventilationstjänst AB.

Hur ofta ska det sotas?

Du behöver inte själv tänka på när det är dags att sota. Vi aviserar vårt uppdrag enligt de intervaller som kommunen bestämt för din fastighet. Genom sotningen tar vi bort brännbara beläggningar så att risken för sotbrand minimeras. Huvudansvaret för att arbetet utförs ligger hos kommunen, som också bestämmer kostnaden för arbete.

Mer om säker eldning

Det finns mycket som du själv kan göra för att säkerställa ett gott brandskydd – och samtidigt få ut mer komfort av din eldning. I vårt avsnitt ”Tips och råd” kan du läsa mer om vilken ved du bör använda och om varför det är viktigt med snabb uppstart när du tänder brasan. Här får du även ta del av checklistor och instruktionsfilmer. Du får översikter kring regelverk med mera – exempelvis vad som gäller om du funderar på att utföra sotning själv.

Räddningstjänsten Mälardalen

Den som utför sotning eller brandskyddskontroll på uppdrag av RTMD är myndighetsperson och har rätt att förelägga om åtgärder eller förbjuda användning om det finns allvarliga brister på anläggningarna. Uppdraget ger också rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar 07.00-16.00 på telefon 021-13 02 83. Välkommen att höra av dig!    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.