Sotning

Sotning av din skorsten, eldstad eller värmepanna.

Sotning

Genom att utföra en noggrann och grundlig sotning av din skorsten, eldstad eller värmepanna med jämna mellanrum får du en effektivare energiförbrukning och ett brandsäkert hem. Det har även en positiv inverkan på vår miljö och vår egen hälsa. När det gäller sotningen är det egentligen inte mycket du behöver göra förutom att se till att sotaren får tillträde till eldstaden och erbjuds en säker uppgång till taket. Du behöver inte oroa dig för att du missar att boka in en sotning eftersom vi skickar ut en avisering till dig när det är dags igen.

Minska brandrisken

En av de absolut viktigaste anledningarna till att sota noggrant och regelbundet är att det minskar risken för brand. Med regelbunden sotning upptäcker vi snabbt om något är fel och kan då åtgärda detta snarast. När vi rengör eldstäder och rökkanaler minskas både risken för en så kallad soteld och mängden miljöfarliga utsläpp som släpps ut. Utöver den lagstadgade sotningen erbjuder vi också tjänster gällande undersökning av temperatur och drag i eldstaden samt rensning av eventuella fågelbon eller andra hinder som kan uppkomma i skorstenen, även det för att minska brandrisker.

Förberedelser och avgifter

Inför sotningen behöver du som fastighetsägare göra några förberedelser för att underlätta för sotaren. Se till att de objekt som ska rengöras är lättåtkomliga, att stege finns uppställd och att taksäkerheten är monterad enligt standard.

Avgiften för sotningen bestäms av Räddningsnämnden varje år. Kostnaden utgörs av en grundavgift som kan variera lite mellan olika sotningsdistrikt och sedan tillkommer fasta avgifter för olika sotningsobjekt. Genom att sota ett område åt gången hålls kostnaderna nere.

Egensotning

Om du hellre vill utföra sotningen själv krävs det att du möter de krav som ställs av kommunen enligt lag. Sotningen får först utföras efter att tillstånd om egensotning erhållits. Denna information måste även komma in till oss så det kan föras in i våra register. Du som erhållit tillstånd om egensotning får därefter utföra sotningen själv, men den lagstadgade brandskyddskontrollen behöver vi fortfarande utföra.

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök

Vill du ha våra brev via Kivra?

X