Tips och råd

Brandskyddskontroll

Med brandskyddskontrollen får du ett tryggt öga på din eldstad och dina rökkanaler. Anläggningens funktion testas och det kontrolleras att den fungerar lika bra som när den togs i bruk.

Vår objektivitet
– en trygghet för dig!

Sotning och brandskyddskontroll regleras enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor, som trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt angivna bestämmelser. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men ibland kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Med våra brandskyddskontrollanter kan du räkna med både ett vaket och objektivt öga på din anläggning!

Hur ofta sker kontrollen?

Kontrollfristen är vart 3:e eller vart 6:e år, beroende på bränsleslag och anläggning. Du behöver inte själv hålla koll på vad som ska kontrolleras och hur ofta. Det gör vi utifrån uppgifterna i kontrollboken. Tänk dock på att det är fastighetsägarens ansvar att underhålla anläggningen i brandförebyggande syfte.

Mer om säker eldning

Det finns mycket som du själv kan göra för att säkerställa ett gott brandskydd – och samtidigt få ut mer komfort av din eldning. I vårt avsnitt ”Tips och råd” kan du läsa mer om vilken ved du bör använda och om varför det är viktigt med snabb uppstart när du tänder brasan. Här får du även ta del av checklistor och instruktionsfilmer. Du får översikter kring regelverk med mera – exempelvis vad som gäller om du funderar på att utföra sotning själv.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

Prata med vår kundtjänst

Du kan givetvis också ringa vår kundtjänst om dina frågor. Du når oss helgfria vardagar 07.00-16.00 på telefon 021-13 02 83. Välkommen att höra av dig!    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.