Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen är en okulär besiktning där rökkanalen och skorsten inspekteras från eldstad till ovan tak, även takskyddsanordningar kontrolleras för att upptäcka eventuella brister som kan orsaka annan olyckshändelse än brand. Förhindra bränder och begränsa skada vid en eventuell brand är den främsta anledningen att brandskyddskontroller utförs. Eventuella upptäckta brister noteras i protokoll som ni får hem efter kontrollen.

Förberedelser och avgifter

Avgiften för brandskyddskontrollen bestäms av Räddningsnämnden varje år. Avgiften varierar för olika sotningsdistrikt. Genom att vi utför brandskyddskontrollen i samband med sotningen när vi är i erat område kan kostnaderna för er fastighetsägare hållas nere.

När det är dags för oss att komma till dig och utföra brandskyddskontroll är det viktigt att du ser till att det finns färdigmonterade takskyddsanordningar, markstege och glidskydd, åtkomst till rökkanalen och gott om plats för att utföra vårt arbete.

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök