Brandskyddskontroll

En grundlig besiktning för att förhindra bränder.

Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll är en okulär besiktning där hela rökkanalen inspekteras från eldstad till ovan tak. Den främsta anledningen till att brandskyddskontrollen utförs är för att förhindra bränder och begränsa skada vid en eventuell brand. Även takskyddsanordningar kontrolleras för att upptäcka eventuella brister som kan orsaka annan olyckshändelse än brand. Eventuella upptäckta brister noteras i protokoll som ni får hem efter kontrollen.

Förberedelser och avgifter

När det är dags för oss att komma till dig och utföra brandskyddskontroll är det viktigt att du ser till att det finns färdigmonterade takskyddsanordningar, markstege och glidskydd samt åtkomst till, och runtom, hela rökkanalen samt gott om plats för att utföra vårt arbete.

Avgiften för brandskyddskontrollen bestäms av Räddningsnämnden varje år. Avgiften kan således variera från olika sotningsdistrikt. Genom att vi utför brandskyddskontrollen i samband med sotningen när vi är i erat område kan kostnaderna för er fastighetsägare hållas nere.

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök

Vill du ha våra brev via Kivra?

X