OVK

Obligatorisk ventilationskontroll.

OVK

Obligatorisk ventilationskontroll gäller främst flerbostadshus, skolor, vårdlokaler, kontorsbyggnader och liknande. Kontrollen måste utföras av en certifierad kontrollant, vilket vi på Sot- och Ventilationstjänst självklart är. Anledningen till att ventilationen måste kontrolleras regelbundet är för att säkerhetsställa att den fungerar som den ska och att den är fri från föroreningar som kan spridas i byggnaden och försämra inomhusklimatet.

Vad kontrolleras och vem bär ansvar?

Vi utför ovk i Västerås & Mälardalen och då kontrollerar vi att ventilationen är fri från föroreningar för ett hälsosamt inomhusklimat. Vi undersöker även om ventilationen fungerar som den ska enligt de föreskrifter som finns. Slutligen kontrollerar vi så att instruktioner och skötselanvisningar finns synligt och tillgängligt.

Funktionskontrollanten skriver protokoll vid varje ovk och en kopia på detta lämnas till byggnadsägaren och byggnadsnämnden. De ska även skriva ett intyg där datum för besiktning och resultatet ska stå med samt datum för nästa besiktning. Den som äger byggnaden ansvarar för att eventuella brister åtgärdas efter besiktning samt att intyget sätts upp på ett synligt ställe. Mellan kontrollerna ser även byggnadsägaren till att ventilationen fungerar, och om problem skulle uppstå måste dessa åtgärdas så snart som möjligt. Kommunens ansvar är att övervaka byggnadsägaren och kontrollera att ovk utförs enligt de bestämmelser som finns.

Hur ofta krävs OVK?

Det finns lite olika regler på hur ofta en ovk ska utföras beroende på vilken typ av byggnad det är och vilket slags ventilationssystem som finns. När det kommer till en- och tvåbostadshus med FX- eller FTX-ventilation behövs enbart en besiktning vid installationen innan ventilationen sätts i bruk. För andra typer av byggnader gäller följande:

  • Skolbyggnader, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationssystem – 3 år
  • Kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader och flerbostadshus med FT- eller FTX-ventilation – 3 år
  • Kontorsbyggnader, kontor i industribyggnader och flerbostadshus med FX-, F- eller S-ventilation – 6 år

De olika förkortningarna för ventilationssystemen betyder:

S = självdragsventilation
F = fläktventilation där frånluftsflödet är fläktstyrt
FT = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödet är fläktstyrt
FX = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX = FT- ventilation med värmeåtervinning.

OVK

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök