Ventilation

En välfungerande ventilation är viktigt för vår hälsa.

Ventilation

Ett välfungerande ventilationssystem är viktigt för både hälsan och bostaden. När ventilationen inte fungerar som det ska kan det resultera i hög luftfuktighet vilket bidrar till en väldigt gynnsam miljö för kvalster och bakterier, som i sin tur kan leda till att mögelsvampar bildas. För att förebygga detta är det därför viktigt att regelbundet utföra ventilationsrengöring och andra ventilationsrelaterade underhåll. Vi har just lanserat ett nytt ventilationserbjudande – Totalpaketet.

Läs mer om totalpaketet här.

Småhus och villor

För dig med villa eller småhus finns det inga krav eller regler som säger att du måste rengöra eller kontrollera din ventilation med jämna mellanrum, men du vinner mycket på att göra det. Med en rengjord och effektiv ventilation håller du uppvärmningskostnaderna i schack, du säkerställer att luften byts ut och hålls frisk och du förebygger bildning av mögelsvampar som kan bli en kostsam historia. Om du bor i ett hus som är byggt innan 1970 har huset troligtvis självdrag och är då inte samma behov av ventilationskontroll som nyare hus med mekanisk ventilation. Tänk på att när du gör en nyinstallation av ett ventilationssystem så måste du boka in en ventilationskontroll.

Offentliga lokaler och flerbostadshus

I offentliga lokaler finns det lagkrav på ventilationskontroll. Detta för att säkerställa att inomhusluften förnyas som den ska, att inomhusklimatet är hälsosamt och för att säkerställa att energiförbrukningen blir jämnare – vilket är fördelaktigt för både ekonomin och miljön. Exempel på offentliga lokaler kan vara skolor, sjukhus, kontorslokaler och flerbostadshus. Läs mer under OVK för att ta reda på vad som gäller för olika lokaler och ventilationssystem.

Ventilation kontorsbyggnad

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök

Vill du ha våra brev via Kivra?

X