Ventilation

En välfungerande ventilation är viktigt för vår hälsa.

Ventilation

En välfungerande ventilation är viktigt för vår hälsa. När ventilationen inte fungerar som den ska kan det resultera i hög luftfuktighet vilket bildar en väldigt gynnsam miljö för kvalster och risken är stor att både bakterier och mögelsvampar dyker upp. Därför är det viktigt att regelbundet utföra rengöring av ventilation och annan underhållning. Läs gärna med om ovk, obligatorisk ventilationskontroll.

Småhus och villor

För dig med villa och småhus finns det inga krav eller regler som säger att du måste utföra återkommande kontroller av din ventilation eller ventilationsrengöring, men du vinner mycket på att göra det. Med effektiv ventilation håller du uppvärmningskostnaderna i schack, du säkerhetsställer att luften byts ut och hålls frisk och du förebygger mögelsvampar som annars kan bli en kostsam historia om de får spridas under en längre tid. Om du bor i ett hus som är byggt innan 1970 har huset troligtvis inte samma behov av ventilationskontroll då huset i regel har skötts av självdrag och otätheter. Tänk på att när du gör en nyinstallation av ett ventilationssystem så måste du boka in en ventilationskontroll!

Offentliga lokaler och flerbostadshus

Det finns däremot lagkrav på ventilationskontroll i offentliga lokaler som exempelvis skolor och sjukhus, och även kontorslokaler och flerbostadshus. Detta är för att säkerhetsställa att inomhusluften förnyas som den ska och att inomhusklimatet är hälsosamt samt att energiförbrukningen blir jämnare vilket är fördelaktigt både för ekonomin och miljön. Läs mer under ovk för att ta reda på mer och vad som gäller för olika lokaler och verksamheter och vilka olika ventilationssystem som finns.

Ventilation kontorsbyggnad

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök