Frågor & svar

Vanliga frågor och svar

Vi får många frågor från våra kunder. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss här med dina frågor eller synpunkter.

Går det att få avisering och faktura på annat sätt än post?

Ja, idag erbjuder vi att skicka både aviseringar och fakturor via e-post eller Kivra. Kontakta oss på info@sotarn.se så fixar vi det.

I dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda e-faktura till privatpersoner.

Vad ska jag tänka på om jag fått en avisering om sotning? Vad ska jag förbereda?

Du ska se till att stegen till tak är framtagen och uppställd samt att skyddsanordningar på tak är i bra skick. Flytta undan möbler och dylikt runt det som skall sotas så att det blir lättillgängligt. Täck över det som är ömtåligt utifall det skulle damma lite. Ett par gamla tidningar och ett obrännbart kärl att lägga sot i är välkommet.

Jag kan inte vara hemma när det skall sotas. Vad gör jag då?

Det bästa är om du kan lämna en nyckel till en granne eller ordna så att någon kan släppa in oss i fastigheten. Meddela oss senast dagen innan så att sotaren vet var nyckel finnes. Går det inte så kontakta oss för att boka om din tid.

Måste jag sota?

Ja, om du använder din eldstad eller avser att använda den måste sotning och brandskyddskontroll utföras.

Jag har inte eldat någonting sedan senaste sotningen. Måste jag sota då?

Nej, det behöver du inte. Meddela oss att du inte har eldat sedan senaste sotningen så markerar vi eldstaden som ej eldad. Du kommer då få en ny avisering vid nästa sotningstillfälle.

Har du fått tid för brandskyddskontroll måste den utföras oavsett om du eldat eller ej. Brandskyddskontrollen är nödvändig om du vill ha din eldstad aktiv och kunna använda den.

Kan sotning utföras om jag inte har ett bra takskydd?

Nej. Sotaren är sitt eget skyddsombud och gör alltid en bedömning om ditt tak är säkert att gå upp på. Är takskyddet inte tillräckligt bra kan sotaren välja att inte utföra sotningen.

Vilka bestämmelser finns det kring sotning?

Sotning utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kortfattat säger den att kommunen har skyldighet att det ska finnas en sotare och en brandskyddskontrollant i kommunen för att utföra dessa jobb.

Vi som sotningsföretag har skyldighet att avisera när det är dags för sotning respektive brandskyddskontroll i de kommuner som ingår i vårt distrikt.

Det yttersta ansvaret – att din eldstad och skorsten är säker att använda – ligger på sig som fastighetsägare. Väljer du att hoppa över ett aviserat sotningstillfälle är det således ditt ansvar att boka om tiden så att sotaren kan utföra sitt jobb

Får ni automatiska uppdateringar när ägarbyten/flytt sker?

Nej, tyvärr inte. För att förhindra att vi skickar aviseringar eller fakturor till gamla adresser ber vi er meddela oss om:

– Fastigheten byter ägare.
– Du flyttar till en ny adress.
– Du byter namn.
– Du har en sommarstuga i Köping, Arboga eller Västerås kommun och byter hemadress. Då behöver vi den nya adressen.

Vid plötsliga förhinder är det bra om vi kan nå er för att delge informationen. Maila oss gärna ett telefonnummer som vi kan kontakta er på.

Vad görs egentligen vid en brandskyddskontroll?

En brandskyddskontroll är en okulär besiktning där hela rökkanalen inspekteras från eldstad till ovan tak. Den främsta anledningen till att brandskyddskontrollen utförs är för att förhindra bränder och begränsa skada vid en eventuell brand. Även takskyddsanordningar kontrolleras för att upptäcka eventuella brister som kan orsaka annan olyckshändelse än brand.

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök

Vill du ha våra brev via Kivra?

X