Läckagemätning

Genom att göra en läckagemätning av hus får du reda på hur lufttätt huset är.

Läckagemätning

Genom att göra en läckagemätning av hus får du reda på hur lufttätt huset är. Ju lufttätare ett hus är desto mindre energiförbrukning krävs för att huset ska bli uppvärmt. Vilket värde lufttätheten i ett hus eller en byggnad bör ligga på bestäms av Byggnadsnämnden. Nybyggda villor brukar ha ett normalvärde som hamnar omkring 0,35–0,45.

Vad påverkar lufttätheten?

Det kan vara lätt att tro att det är isoleringen som i första hand påverkar lufttätheten, men så är inte fallet. Där är i anslutningar mellan golv, väggar och tak samt vid fönster och dörrar det läcker som mest luft. När lufttätheten mäts kan vi ibland använda oss utav en värmekamera som avslöjar var ett luftläckage finns. En värmekamera kan också informera om brister i isoleringen. Väldigt låga värden av läckagemätning är speciellt viktigt i nyare hus, eftersom luftflödet bestäms av ventilationssystemet och inte genom självdrag som äldre fastigheter i regel har.

Precis som fungerande ventilation och rengjorda skorstenar spelar även lufttätheten en stor roll för inomhusklimatet. En otät byggnad kommer ha en mycket högre energiförbrukning då stora mängder av värmen går till spillo. Inte nog med att det går onödigt mycket pengar åt värme som ingen får ta del av, det är heller inte bra för vår miljö. I ett hus eller en byggnad som inte läcker för mycket luft minimeras också risken för fuktskador.

Läckagemätning ventilation

Vi mäter inte enbart lufttätheten i huset, vi letar även upp läckage i ventilationssystemet. Luftläckage i ett ventilationssystem tvingar fläktarna att jobba hårdare vilket leder till ökade driftkostnader. Det kan även uppstå ett brusande eller väsande ljud som är väldigt otrevligt att lyssna på. Det finns tre olika täthetsklasser – A, B och C. Vilken klass som gäller står i regel i bygghandlingarna för byggnaden.

Boka Sot- och ventitlationstjänst

Välkommen att kontakta Sot & Ventilationstjänst AB för att boka in Sotning, Brandskyddskontroll eller OVK.

Boka besök

Vill du ha våra brev via Kivra?

X